skip to Main Content
+994 50 304 00 04 +994 22 252 07 40
Orqanımız akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar, maşınqayırma məhsulları, tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları, yanğı təhlükəsizliyi qurğuları, metal emalı avadanlığı, meşə emalı məhsulları, hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları və s. məhsulların və ictimai iaşə xidmətinin, turizm xidmətlərinin , sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində və s. xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.
Orqanımız akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar, maşınqayırma məhsulları, tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları, yanğı təhlükəsizliyi qurğuları, metal emalı avadanlığı, meşə emalı məhsulları, hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları və s. məhsulların və ictimai iaşə xidmətinin, turizm xidmətlərinin , sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində və s. xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.
Orqanımız akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar, maşınqayırma məhsulları, tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları, yanğı təhlükəsizliyi qurğuları, metal emalı avadanlığı, meşə emalı məhsulları, hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları və s. məhsulların və ictimai iaşə xidmətinin, turizm xidmətlərinin , sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində və s. xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.
Orqanımız akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar, maşınqayırma məhsulları, tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları, yanğı təhlükəsizliyi qurğuları, metal emalı avadanlığı, meşə emalı məhsulları, hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları və s. məhsulların və ictimai iaşə xidmətinin, turizm xidmətlərinin , sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində və s. xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.
Orqanımız akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar, maşınqayırma məhsulları, tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları, yanğı təhlükəsizliyi qurğuları, metal emalı avadanlığı, meşə emalı məhsulları, hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları və s. məhsulların və ictimai iaşə xidmətinin, turizm xidmətlərinin , sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində və s. xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.